เสวนา เผชิญความตายอย่างสงบ: เรียนรู้ผ่านการจากไปของสุภาพร พงศ์พฤกษ์

featured

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เครือข่ายพุทธิกา และภาคีด้านสุขภาพ ได้จัดเวทีเสวนาและ workshop “เผชิญความตายอย่างสงบ: เรียนรู้ผ่านการจากไปของสุภาพร พงศ์พฤกษ์”

Shares:
QR Code :
QR Code