เสวนา “สู้ต่อไป..งดเหล้าออกพรรษา”

featured

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลและสถาบันธัญญารักษ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ “สร้างกำลังใจ..สู้ต่อไปงดเหล้าออกพรรษา” ในงานมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “เซียนเหล้า ล้างมือในอ่างทองคำประกาศเลิกเหล้า”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/jRNhLU

Shares:
QR Code :
QR Code