เสวนา “บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก”

featured

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ในการเสวนา เรื่อง “บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมสุโกศล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/YSHoUn

Shares:
QR Code :
QR Code