เสวนา ถอดรหัสมะเร็งกับสุรา ปัญหาชีวิตคนไทย

วันมะเร็งโลก

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 ที่เดอะฮอลล์ บางกอก กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดเสวนา “ถอดรหัสมะเร็งกับสุรา : ปัญหาชีวิตคนไทย” เนื่องในโอกาส วันมะเร็งโลก ( 4 ก.พ.ของทุกปี) ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ไว้อาลัยผู้สูญเสียจากมะเร็ง และให้กำลังใจผู้ที่ต้องต่อสู้กับโรคร้าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=327222

Shares:
QR Code :
QR Code