เสวนา ขอเราให้เท่ากัน กฏหมายคู่ชีวิตเพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมในสังคมไทย

featured

ภาพบรรยากาศ การเสวนา “ขอเราให้เท่ากัน : กฏหมายคู่ชีวิตเพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมในสังคมไทย”และชมภาพยนตร์ The Case Against 8 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World จัดโดย มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For-SOGI)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และDocumentary Club สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ