เสวนาเด็กไทยรู้ทันเทคโนโลยี

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร


เสวนาเด็กไทยรู้ทันเทคโนโลยี thaihealth


จัดเสวนา "เด็กและเยาวชนไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "เด็กและเยาวชนไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังผลการสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์และร่วมแสดงพลังของภาคีเครือข่ายเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาในครั้งนี้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ