เสวนาหัวข้อ ทำอย่างไรคนนั่งรถไฟอุ่นใจเต็มร้อย?

featured

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ในงานเสวนา “ทำอย่างไรผู้โดยสารรถไฟอุ่นใจเต็มร้อย?” จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร.ต.ท.หญิง นวลตา อาภาคัพภะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยผลงานวิจัย “การจำหน่ายและการบริโภคแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีและรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติ ในเส้นทางสายใต้และสายตะวันออกเฉียงเหนือ” เก็บข้อมูลผู้โดยสาร 453 ราย และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องของการรถไฟ ตำรวจ ผู้ค้าเร่ ผู้จำหน่ายในตู้เสบียง และผู้จำหน่ายที่สถานีรถไฟ/ชานชลา รวม 53 ราย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/evfDUc

Shares:
QR Code :
QR Code