เสวนาวิชาการ นโยบายแอลกอฮอล์ในตลาดเสรี : ประโยชน์สาธารณะและสวัสดิภาพสังคม กับสิทธิส่วนบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน

เสวนาวิชาการ
นโยบายแอลกอฮอล์ในตลาดเสรี : ประโยชน์สาธารณะและสวัสดิภาพสังคม
กับสิทธิส่วนบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
บรรยายจุดประเด็น โดย
• ผศ.ดร.นพอุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อภิปราย นโยบายแอลกอฮอล์ในตลาดเสรี ประโยชน์สาธารณะและสวัสดิภาพสังคม
กับสิทธิส่วนบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน โดย
• ส.ส.เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคก้าวไกล
• รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
• นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เสวนาวิชาการ

นโยบายแอลกอฮอล์ในตลาดเสรี : ประโยชน์สาธารณะและสวัสดิภาพสังคม

กับสิทธิส่วนบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

บรรยายจุดประเด็น โดย

• ผศ.ดร.นพอุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อภิปราย นโยบายแอลกอฮอล์ในตลาดเสรี ประโยชน์สาธารณะและสวัสดิภาพสังคมกับสิทธิส่วนบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน โดย

• ส.ส.เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคก้าวไกล

• รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

• นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ