เสวนาวิชาการและนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 2 กล่าวในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการและนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย (PA Forum) EP.1 – Active Environment for All การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วมว่า จากข้อมูลคนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (อายุ 30-70 ปี) ปี 2565 โดยสหประชาชาติ พบมากถึง 74% สาเหตุหลักมาจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สสส. เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้เร่งสานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรค NCDs เน้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สอดคล้องยุทธศาสตร์ SDGs ของสหประชาชาติ ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมให้คนทุกกลุ่มมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346961

Shares:
QR Code :
QR Code