เสริมสร้างศักยภาพรัฐสภา สู่ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ

featured

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม นิทรรศการความรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ และ Open House ชมรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรในวงงานรัฐสภา สสส.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/38UIkmR

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ