เสริมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เสริมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม thaihealth


สสค.ผุดต้นแบบคุณภาพศึกษา รองรับอุตฯเขตศก.พิเศษตะวันออก 4 จังหวัด


นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวต่อหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ครั้งที่ 1/2559 ที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสสค. เป็นประธานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้สสค. พัฒนาแผนงานสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ จ.ตราด จ.ตาก จ.สระแก้ว และจ.หนองคายนั้น พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันจำกัด เพราะร้อยละ 80 ของกำลังแรงงานไทย 38.6 ล้านคน มีระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมทั้งเป็นแรงงานนอกระบบซึ่งขาดสวัสดิการ อีกร้อยละ 55.9 และเป็นเยาวชนมากกว่าร้อยละ 60 ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยวุฒิการศึกษาสูงสุดเฉลี่ยเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือต่ำกว่า


แผนงานนี้จึงเป็นโมเดลในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรคน 50,000 คน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 4 จังหวัดมีมาตรการสำคัญ 4 ข้อ


1.ป้องกันการออกจากระบบร่วมกับการพัฒนาทักษะอาชีพตั้งแต่ในระบบและการแนะแนวเพื่อส่งต่อไปสู่สายอาชีพ


 2.ทำงานผ่านนายจ้างกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)


3.สร้างสมรรถนะของชุมชนระดับตำบลในการพัฒนาอาชีพที่เหมาะกับสภาพท้องถิ่น


และ4.สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการรณรงค์สำหรับกลไกการพัฒนาในระดับตำบลและระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะประชารัฐ และการรณรงค์สื่อสารสาธารณะ

Shares:
QR Code :
QR Code