เว็บฯ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร ยกระดับสินค้าเกษตรฯ บนโลกออนไลน์

สสส. เปิดตัวเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ครบวงจร ผนึกดีแทคยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ หาตลาด เช็คราคาสินค้าออนไลน์ วางเป้าหมายนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยขายผ่านโลกออนไลน์

เมื่อวันที่  30 ต.ค. ที่ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์จ.นครปฐม รศ.นพ.ปัญญา  ไข่มุก ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกับบริษัทสวนสามพราน จำกัด ซึ่ง สสส. ได้ สนับสนุนให้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ โดยมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์แบบบูรณาการ ซึ่งปัจจุบันสามารถขยายองค์ความรู้และทำให้เกษตรกรที่สนใจเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ทำการอบรมเกษตรกรไปแล้ว 9 รุ่น หรือประมาณ 500 คนขั้นตอนต่อไปจะมีการเปิดเว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาเกษตรกร เกษตรอินทรีย์สุขใจ www.sukjaiorganic.com เพื่อกระจายองค์ความรู้ในระดับกว้างมากขึ้น

“เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเกษตรกร เกษตรอินทรีย์สุขใจ จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชอินทรีย์ตลอดทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การเริ่มผลิต  การดูแลรักษา ข้อมูลโรคและแมลงในพืชอินทรีย์ จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแบบเข้าใจง่ายให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาข้อมูล รวมถึงรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกษตรอินทรีย์ เปิดพื้นที่ให้ได้ถามตอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ผลิตกับนักวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านอาหารปลอดภัย” รศ.นพ.ปัญญา กล่าว

รศ.นพ.ปัญญา กล่าวว่า  จากการดำเนินหลักสูตรสร้างเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.สามพราน ตั้งแต่ต้นปี 2556 – เดือนตุลาคม รวมระยะเวลา 10 เดือน ปัจจุบันมีเกษตรกรพร้อมปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ทันที จำนวน 116 ราย และมี 128 ราย ที่ยื่นแบบฟอร์มขอมาตรฐาน Organic Thailand หรือการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ 10 รายได้ยื่นขอมาตรฐาน IFOAM หรือตรารับรองเกษตรอินทรีย์ซึ่งผ่านการตรวจสอบ แล้วโดยในปีหน้าจะได้รับใบรับรองมาตรการการผลิตพร้อมจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภค โดยเป้าหมายในปีหน้าจะเน้นพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรที่ พร้อมปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์  ให้มีความรู้ในเชิงเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์ขั้นสูง และการจัดการบริหารแปลงผลิตด้วยตนเอง ซึ่งจะทำงานร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ต่อไป

ด้าน นายพีระพงษ์ กลิ่นลออ ผู้อำนวยการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  ดีแทค กล่าวว่า ในฐานะพันธมิตรของสสส. จึงร่วมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน และศูนย์พัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจ  นำความก้าวหน้าในยุคดิจิตอลมาผสมผสานภายใต้วิสัยทัศน์ Internet for All ให้ภาคเกษตรไทยเป็นเกษตรแบบก้าวหน้า  โดยกระจายความรู้สู่เครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศได้ตลอดหรือแบบเรียลไทม์ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือด้วยบริการ SMS 1677 ซึ่งเกษตรกรจะติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรได้แบบวันต่อวัน  จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทุกวันจากแหล่งรับซื้อทั่วประเทศ ก่อนนำไปขายเพื่อให้ได้ราคาดี และในอนาคตเกษตรกรสามารถยกระดับนำสินค้าเกษตรของตนเองมาขายในโลกของอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ช่องทางการขายสินค้าเกษตรของไทยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศในต่างประเทศ

ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้สนใจรายละเอียดการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ผู้อำนวยการศูนย์เกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจ หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์  034 – 225 – 203

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code