เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการองค์กรในนิคมอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ภาคตะวันออก

นิคมอุตสาหกรรม_2

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2566 ที่ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) ภาคตะวันออกจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการองค์กรในนิคมอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ภาคตะวันออก โดยมี นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. พร้อมด้วย วิทยากร พี่เลี้ยง สอจร. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และ และองค์กรในนิคมอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ภาคตะวันออก เข้าร่วม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346735

Shares:
QR Code :
QR Code