เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน จัดเวทีนำเสนอวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเปลี่ยนกระบวนการคิด วิธีการทำงาน ควบคู่กับการเสนอผลงานทางวิชาการ อาทิ การพัฒนาอาหารปลอดภัยในท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2xanLNi

Shares:
QR Code :
QR Code