เวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ”

featured

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดเวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ” ในงานรับฟังการบรรยายพิเศษ “ทางเลือกและรูปแบบการออมสู่วัยสูงอายุ” เสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ แถลงข่าว เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติ ความต้องการและความหวังโดย เครือข่ายภาคประชาชน , ผู้แทนเยาวชน , มอเตอร์ไซด์รับจ้าง , แท็กซี่ , แม่ค้าหาบเร่ , เกษตรกร , คนงาน มีพิธีเปิดโดย นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

Shares:
QR Code :
QR Code