เวทีสรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 2

featured

ภาพบรรยาากาศ เวทีสรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 2 “ร้อยภาคี รวมพลังชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่” สสส.ได้ร่วมกับชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างชุมชนจักรยาน สนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จนปัจจุบันทำให้เกิดชุมชนจักรยานเพื่อ สุขภาวะกว่า 99 พื้นที่ ใน 34 จังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code