เวทีสรุปบทเรียน 1663 สายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม

featured

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อมร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮ้ลท์และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสรุปบทเรียน 1663 สายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม “1663 ทำอะไรและจะช่วยอะไรผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้หญิงท้องไม่พร้อมได้บ้าง”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/WDA2L1

Shares:
QR Code :
QR Code