เวทีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ

ความปลอดภัยทางถนน_28

ที่ ห้องประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) จัดเวทีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ และก้าวต่อไปกับความร่วมมือขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กรในสถานประกอบการภาคเอกชน ที่ร่วมดำเนินงาน โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ตามแนวทาง “ตามกฎบัตรออตตาวา” ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. มอบโล่ต้นแบบองค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการภาคเอกชน 205 องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มีการบังคับใช้หมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% และสามารถลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ถึง 144 องค์กร โดยมีองค์กรร่วมดำเนินการทั้งสิ้น 380 องค์กร เกิดเป็นนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร กลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=352714

Shares:
QR Code :
QR Code