เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

featured

เมื่อวันที่ 01-05 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/DW7hjp
และ http://goo.gl/oW0brm

Shares:
QR Code :
QR Code