เวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 4 กรณี “สิทธิพลเมืองจัดการตนเอง”

featured

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดเวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 4 กรณี “สิทธิพลเมืองจัดการตนเอง” ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ