เวทีผนึกพลังทางสังคมขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัยปี 2558

featured

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุม เวทีผนึกพลังทางสังคมขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัยปี 2558 ณ ห้อง Convention Center ชั้น 4 โรงแรมโรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี. กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/GJH0vJ

Shares:
QR Code :
QR Code