เวทีนำเสนอผลงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม

featured

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ในงานเวทีนำเสนอผลงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change: UNC) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านการสื่อสารให้มีสำนึกความเป็นพลเมือง ไม่นิ่งดูดาย ใช้ศักยภาพของตัวเองทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมกันเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปสังคมไทยให้ดีขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/cMy74E

Shares:
QR Code :
QR Code