เวทีการประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567

สุขภาพคนไทย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีการประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567 ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอข้อมูล 11 ตัวชี้วัด เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพคนไทยในมิติต่าง ๆ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพปี 2567 พร้อมเรื่องพิเศษประจำฉบับ คือ “ความเครียด ภัยเงียบของสังคมไทย”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=366466

Shares:
QR Code :
QR Code