เล่าเรื่องริมแม่น้ำสะแกกรังวิถีชาติพันธุ์อุทัยธานี

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


เล่าเรื่องริมแม่น้ำสะแกกรังวิถีชาติพันธุ์อุทัยธานี thaihealth


เปิดลานกิจกรรมเล่าเรื่องริมแม่น้ำสะแกกรัง วิถีชาติพันธุ์อุทัยธานี พร้อมซุ้มอาหารพื้นบ้านและขนมท้องถิ่น


ที่จังหวัดอุทัยธานี บริเวณลานสะแกกรังฝั่งตรงข้ามวัดอุโปสถาราม เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดลานกิจกรรม แหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองอู่ไทยธานี กว่าจะมาเป็นอุทัยธานีในปัจจุบัน มีกิจกรรมเล่าเรื่องริมแม่น้ำสะแกกรัง วิถีชาติพันธุ์อุทัยธานี มีซุ้มของเล่นจากศิลปะและธรรมชาติให้เด็กและเยาวชนมาฝึกปฏิบัติศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ผ้ามัดย้อม ถุงผ้าทำมือ การ์ดศิลปะของดีเมืองอุทัย วาดภาพสีน้ำมัน


นอกจากนี้ ยังมีซุ้มอาหารพื้นบ้านและขนมท้องถิ่น อาทิ กล้วยปิ้งใส้แตก ขนมกง แกงบวน ข้าวเหนียวหัวหงอกข้าวตอกหัวโขน ขนมดอกจอก มาเปิดฝึกสอนวิธีการทำขนมชนิดต่างๆ เพื่อร่วมกันสืบสานเรียนรู้กรรมวิธีทำขนมโบราณมิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา บรรยากาศมีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code