“เล่าฝัน.วันของหนู” ถึงพ่อผ่านไปรษณีย์

ร่วมกิจกรรมได้วันนี้-31 ม.ค. 53

 

          ความสุขในครอบครัวที่ยั่งยืนน่าจะเป็นภาวะความเข้มแข็งของความรักความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวทุกคนพ่อแม่ลูกผู้ร่วมชายคาอาศัย แล้วจากจุดของครอบครัวนี่แหละจะขยายไปสู่ครอบครัวใหญ่ คือ สังคม สุขอย่างนี้ครอบคลุมหมดทั้งกายและใจ

 

          ภาวะอย่างนี้เชื่อว่าเป็นความฝันของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะหน่วยที่เปราะบางที่สุดในครอบครัว คือ เยาวชนลูกๆ ของแต่ละครอบครัวนั่นเอง

 

          ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราชใหม่แท็กทีมเครือข่ายครอบครัว จัดกิจกรรมสำหรับเด็กรับปีเสือน้อย เชิญชวนน้องๆ ทั่วไทยวัยไม่เกิน 15 ปี รวมพลัง “เล่าฝัน.วันของหนู” ตอนอยากให้พ่อเป็นแบบไหนผ่านจดหมายหรือโปสต์การ์ด ส่งฟรีไม่ต้องมีแสตมป์ ทุกฉบับรับฟรีแสตมป์ปีใหม่ส่งให้ถึงบ้าน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2553

 

“เล่าฝัน.วันของหนู” ถึงพ่อผ่านไปรษณีย์

 

          นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด (ปณท.) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ปณท.กับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความเข้มแข็งภายในสถาบันครอบครัวตลอดจนเป็นสื่อกลางความรักความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ อายุไม่เกิน 15 ปีเขียนจดหมายหรือโปสการ์ดถึงใครสักคน เพื่อบอกเล่าความฝันของตนว่าอยากให้พ่อเป็นแบบไหน

 

          “วันเด็กปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มของการเปิดความฝันของเด็กไทยเพื่อให้สังคมได้รับรู้โดยเฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด นั่นคือคุณพ่อนั่นเอง ซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในครอบครัว อีกทั้งเป็นแบบอย่างของเด็กๆ ทุกคนด้วยเราจึงเชิญชวนน้องๆให้บอกเล่าความฝันผ่านจดหมายหรือโปสการ์ดว่า อยากให้พ่อเป็นแบบไหนโดยไม่ต้องติดแสตมป์ ส่งมาที่ตู้ ปณ.222 สำนักงาน ปณท. 1002 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค.53”

 

          ด้าน นายวันชัย บุญประชา ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ในฐานะคณะทำงานส่งเสริมสุขภาวะครอบครัว ได้เปิดเผยถึงผลสำรวจความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อกับบุคคลในครอบครัวที่ผ่านมา โดยสำนักงานวิจัย และจากโครงการ “ใกล้กันอีกนิด.นะพ่อ” โดยสถาบันราชนุกูล กรมสุขภาพจิต พบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อจะมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินจากลูกและภรรยามากและเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกนั้น ลูกจะมีความใกล้ชิดกับผู้เป็นแม่มากกว่าพ่อ และลูกๆ ต่างก็เรียกร้องให้พ่อมีเวลาและใกล้ชิดกับพวกเขามากขึ้น

 

          “การที่ลูกๆ ได้มีโอกาสสื่อสารสิ่งที่เขาเห็น สิ่งที่เขาคิด และความตั้งใจที่มีต่อพ่อโดยการเขียนจดหมายเล่าฝัน…วันของหนูจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เป็นพ่อได้กลับมาให้เวลา และมีความใกล้ชิดกับลูกๆ มากยิ่งขึ้น”

 

          นางสาวเข็มพร วิรุณพันธุ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสารสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเขียนจดหมาย เล่าฝัน.วันของหนู ในครั้งนี้ว่า “การเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด และแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างอิสระด้วยการเขียน ผู้ใหญ่อาจจะได้รับรู้ในเรื่องที่ลึกซึ้งที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนเพราะเด็กอาจไม่กล้าพูด หรือยังสื่อสารด้วยการพูดไม่ดีพอ นอกจากนั้น ในวิถีชีวิตโดยทั่วไป เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่มักจะละเลย หรือไม่ตั้งใจฟังเด็กพูดในเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างจริงจัง คือ ฟังแต่ไม่ได้ยิน กิจกรรมนี้จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้คุณค่าต่อการเรียนรู้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ เป็นการเติมเต็มช่องว่าง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว”

 

          อย่างไรก็ตาม จดหมาย หรือโปสการ์ดทุกฉบับที่เด็กๆ ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมจะได้รับการตอบกลับจาก “พ่ออาสา”และได้รับแสตมป์ชุดปีใหม่ส่งกลับให้ถึงบ้านฟรีแล้ว จดหมาย 500 ฉบับที่เขียนได้ประทับใจ จะได้รับ “หนังสือมหัศจรรย์การอ่าน” จากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ไปอ่านแบบสนุกๆ กันที่บ้าน นอกจากนั้น เด็กยังมีสิทธิได้รับจดหมายตอบกลับจาก”คุณพ่ออาสาคนดัง” จำนวน 10 ฉบับประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนคือ การกระตุกความรู้สึกของผู้เป็นพ่อหัวหน้าครอบครัวได้หันมาให้ความสำคัญในความรัก ความสามัคคีของครอบครัวที่ดีแล้วดียิ่งขึ้น ที่ยังธรรมดาก็จะดี แล้วยังเป็นการหล่อหลอมเยาวชนกับความผูกพันในตัวหนังสือภาษาไทยไปในตัวด้วย

 

          รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์www.thailandpost.co.th สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็น “พ่ออาสา”ในกิจกรรมครั้งนี้ สมัครได้ที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โทร. 0-2954-2346-7 หรือ [email protected] ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2553

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 22-01-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code