เล่นอย่างไรให้ฉลาด

 

เมื่อเด็กได้เล่น ได้เรียนรู้ เด็กจะมีความสุข จนนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี สุขภาพกายใจที่ดี เด็กจะเติบโตสมวัย เมื่อเด็กได้เล่นอย่างเหมาะสม เเต่จะเล่นอย่างไรให้ถูกต้อง เหมาะสม

หาคำตอบไปพร้อมกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code