เล็งเปิดพื้นที่ ‘สวนบำบัด’ เพื่อเด็กพิการ

ชงกทม. เปิดพื้นที่สวนบำบัดเพื่อเด็กพิการ


เล็งเปิดพื้นที่ 'สวนบำบัด' เพื่อเด็กพิการ thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า มูลนิธิได้ร่วมกับ สสส. จัดโครงการสวนบำบัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการ และพัฒนาบุคลากรด้านสวนบำบัดให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นซึ่งสวนบำบัด ใช้ได้กับเด็กพิการทั้งหูหนวก ตาบอดบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กออทิสติก ซึ่งกิจกรรมตามหลักสูตรสวนบำบัดจะช่วยให้เด็กมีสมาธิ เพิ่มพูนพัฒนาการกระตุ้นการรับรู้ของเด็ก หรือหากต้องการฟื้นฟูด้านอื่นๆ ก็ต้องมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมได้ด้วย


ทั้งนี้ เดือนต.ค.นี้ มูลนิธิจะเปิดอบรมสวนบำบัดให้กับครอบครัวเด็กพิการ โดยจะนำหลักสูตรที่คิดค้นขึ้นมาทดลองใช้กับผู้เข้าอบรม หลังเสร็จสิ้นโครงการ ในปีหน้าจะส่งต่อหลักสูตรและองค์ความรู้ให้กับมูลนิธิเด็กออทิสติกองค์กรหรือโรงเรียนที่มีเด็กพิการได้นำไปขยายผลในมูลนิธิหรือโรงเรียนต่อไปและมุ่งหวังสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจสวนบำบัดให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น


"ขณะนี้ทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการกำลังสร้างสวนบำบัดต้นแบบขึ้นที่ซอยลาดพร้าว 47 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ย.นี้ และได้ประสานกับกทม.แล้วในการกันพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ว.ของสวนสาธารณะต่างๆทำเป็นสวนบำบัดให้ครอบคลุมทั่วกทม. เพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น"


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code