เลื่อนกำหนดการนำเสนอกรรมการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ พื้นที่นำร่องส่วนงานห้องสมุดสร้างปัญญาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code