เลือกแปรงสีฟันดี ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

ที่มา : คู่มือ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

                    สุขภาพฟันดีส่วนหนึ่งมาจากการเลือกแปรงที่ดี อยากมีฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ต้องรู้วิธีดูแลรักษาแปรงสีฟัน ช่วยลดปัญหาโรคในช่องปากที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบ

การเลือกแปรงสีฟัน

– ขนแปรงนุ่ม

– ปลายขนแปรงไม่มีความคม

– ด้ามแปรงจับถนัดมือ

– ขนาดหัวแปรงพอเหมาะกับปาก

การดูแลเก็บรักษาแปรงสีฟัน

1. เมื่อแปรงฟันเสร็จ ล้างแปรงให้สะอาดสะบัดแปรงให้น้ำออกให้หมด

2. เก็บแปรงในที่แห้งอากาศถ่ายเทได้ดี โดยวางแปรงในแนวตั้ง หากวางแปรงลงน้ำจะสะสมที่หัวแปรงทำให้แปรงแห้งยาก

3. แปรงสีฟันที่ใช้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องใส่หัวแปรงในกล่องเก็บ เพราะจะทำให้แปรงแห้งยากและสะสมเชื้อโรคได้

4. ไม่ควรเก็บแปรงรวมกันไว้ที่เดียวกัน เพราะหากใครไม่สบาย เชื้อโรคที่ติดอยู่ที่แปรงสีฟันจะแพร่กระจายติดต่อกันได้

อายุการใช้้งานของแปรงสีฟัน

ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อขนแปรงบาน เพราะประสิทธิภาพในการทำความสะอาดฟันจะลดลง และอาจทำอันตรายต่อเหงือกในขณะที่แปรงฟันได้ โดยทั่วไปไม่ควรใช้แปรงสีฟันอันหนึ่งนานเกิน 3 เดือน

Shares:
QR Code :
QR Code