เลือกรถโดยสารอย่างไรให้ปลอดภัย

ที่มา :   คู่มือรถโดยสารปลอดภัย


เลือกรถโดยสารอย่างไรให้ปลอดภัย thaihealth


เเฟ้มภาพ


ชีวิตกับการเดินทางเป็นของคู่กัน การเดินทางในแต่ละครั้ง จึงเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกรถโดยสารเพื่อการเดินทางจึงเป็นเรื่องที่ ไม่ควรละเลย ผู้โดยสารต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัยใน การใช้บริการอยู่เสมอ อย่าประมาท เพราะหากเกิดความเสียหาย ขึ้นย่อมไม่คุ้มค่าแน่นอน เพื่อการนั่งรถโดยสารให้ปลอดภัยจาก อุบัติเหตุ ผู้โดยสารควรปฏิบัติดังนี้


1. เลือกรถโดยสารสาธารณะที่ถูกกฎหมาย เช่น ถ้าเป็นรถตู้โดยสารสาธารณะต้องเป็นรถร่วมบริการที่ได้รับอนุญาต (มีตราหรือสัญลักษณ์ของ บ.ข.ส. หรือ ขสมก. ติดข้างรถ) หรือรถโดยสารป้ายทะเบียนสีเหลืองที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น


2. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจ ‘รถเสริม’ ไม่ควรใช้บริการ รถทัวร์ผี รถตู้เถื่อน ที่มาวิ่งเสริมรับคนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยเด็ดขาด ซึ่งรถดังกล่าวอาจไม่ได้รับการตรวจสภาพมาก่อน และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้โดยสารจะไม่มีหลักประกันใดมารับรองความปลอดภัย 


3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุ


4. เมื่อต้องเดินทางเกิน 300 กม. ไม่ควรเลือกเดินทางโดยรถตู้โดยสาร เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้ รถตู้โดยสารให้บริการได้ในระยะทางไม่เกิน 300 กม. เท่านั้น เพราะหากไกลกว่านั้นอาจจะทำให้พนักงานขับรถอ่อนเพลียจนเกิดอุบัติเหตุและยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายด้วย 


5. ถ้ามีผู้โดยสารอื่นขึ้นเต็มรถอยู่ก่อนแล้ว ไม่ควรฝืนขึ้นไปยืนหรือนั่งเบาะเสริม เพียงเพราะต้องการอยากไปถึงที่ด้วยความรวดเร็วอย่างเดียว เพราะการบรรทุกผู้โดยสารเกินของรถโดยสาร อาจจะเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้


6. ไม่ทนนั่งรถโดยสารอันตราย ผู้โดยสารควรสังเกตพฤติกรรมและอากัปกริยาของพนักงานขับรถ เช่น มีอาการง่วงซึม หรือมึนเมา จากสุรา สารเสพติดหรือไม่ หรือขับรถเร็วผิดปกติ ส่ายไปส่ายมา แซงซ้ายปาดขวา ไม่เคารพกฎจราจร หากพบเห็น ต้องแจ้งเตือนพนักงานขับรถทันที หรือรีบแจ้งสายด่วน 1584 หรือ 191 หรือกองบังคับการตำรวจทางหลวง 1193 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน

Shares:
QR Code :
QR Code