เลือกซื้อของเซ่นไหว้ ต้องปรุงสุก-สะอาด

/data/content/25369/cms/e_aegijtwyz134.jpg


          โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แนะขอให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ที่สด สะอาด ปลอดภัย


          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดพิธีเซ่นไหว้ ประชาชนมักจะจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้และนำไปบริโภคจำนวนมาก อาหารที่ใช้จะมีทั้งของคาว ของหวาน และผลไม้ ขอให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ที่สด สะอาด ปลอดภัย จากแหล่งจำหน่ายที่สะอาด มีสุขลักษณะที่ดีในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ เนื้อต้องไม่มีสีคล้ำ ไม่มีจ้ำเลือด ไม่ทาสีตามตัว ไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนเนื้อหมูต้องเลือกเนื้อที่มีสีแดง ตามธรรมชาติ


          วิธีการปรุงอาหารคาวก่อนเซ่นไหว้ ต้องทำให้สุกทั่วทั้งชิ้นด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส ความร้อนจะทำลายเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งพยาธิที่อาจอยู่ในเนื้อสัตว์ สำหรับการเลือกซื้อผัก ต้องสีสดเป็นธรรมชาติ ไม่มีเศษดินหรือคราบสีขาวของยาฆ่าแมลง ก่อนนำมาปรุงเป็นอาหาร ต้องล้างทำความสะอาดทุกครั้ง โดยเฉพาะผักสดต้องล้างด้วย น้ำสะอาด 2-3 ครั้ง ครั้งละ 5-7 นาที และแช่ด้วยน้ำเกลือหรือด่างทับทิม  แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อล้าง ยาฆ่าแมลงที่สะสมอยู่ด้านในออก เนื่องจากความร้อน ไม่สามารถล้างยาฆ่าแมลงออกได้ หากรับประทานเข้าไปอาจ เกิดการสะสมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง


          ก่อนนำอาหารเซ่นไหว้ มารับประทานหมู่ญาติครัวเรือน หลังเสร็จพิธี ขอให้ประชาชนทำให้สุกอีกครั้งด้วยการต้ม นึ่ง หรือผัด เพื่อทำลายเชื้อโรคต่างๆ จุลินทรีย์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพิธี เนื่องจากตั้งอาหารทิ้งไว้นาน ไม่ได้แช่เย็นหรือปกปิดอย่างดี จึงทำให้เชื้อแบคทีเรีย เจริญเติบโตในอาหารได้เป็นอย่างดี อาจก่อโรคอาหารเป็นพิษได้ง่าย


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ