เลี้ยง “ลูก” คุณแบบประชาธิปไตย

สอนให้มีน้ำใจ รักษากติกา

 

เลี้ยง “ลูก” คุณแบบประชาธิปไตย 

การเลี้ยงลูกของพ่อแม่อาจมีได้หลายรูปแบบ การเลี้ยงลูกแบบประชาธิปไตยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ช่วยให้ลูกสามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดย

 

– กำหนดกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน เช่น การตรงต่อเวลา การเก็บของให้เป็นที่ การใช้เวลาทำการบ้าน อ่านหนังสือ ซึ่งจะช่วยให้ลูกเรียนรู้เรื่องการมีวินัย และการเคารพกติกา

 

– สอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือแสดงความมีน้ำใจ รู้จักเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่น มีมารยาทในการอยู่ร่วมกัน รู้จักสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ

 

– รับฟังความคิดเห็นของลูก ฝึกให้ลูกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักรอคอย ร่วมกันคิดจัดการกับปัญหาต่างๆ รับฟังซึ่งกันและกัน

 

สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกที่จะช่วยให้ลูกเข้าใจในสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น อีกทั้งช่วยให้ลูกรู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

Update: 30-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code