เลี่ยงสถานที่แออัด ป้องกันไข้หวัดใหญ่

/data/content/23851/cms/bdfjkoquyz18.jpg

          สธ.เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดตายพุ่ง แนะเลี่ยงอยู่สถานที่แออัด

          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อกันได้ง่าย โดยการสัมผัส หรือการไอ จาม และการปนเปื้อนของเชื้อในภาชนะ ของใช้ส่วนตัว หรือของใช้สาธารณะ การป้องกันทำได้โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวและสิ่งของที่มีคนสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ส่วน ผู้ที่ป่วย ควรคาดหน้ากากป้องกันตลอดเวลาหรือใช้ผ้าเช็ดหน้า ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม งดการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงาน จนกว่าจะหายเป็นปกติแล้ว 1 วัน

          นพ.โสภณกล่าวต่อว่า ในปีนี้พบว่าผู้ป่วยด้วยโรค ไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตที่มีรายงานจำนวนมากเมื่อเทียบกับในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้ป่วยที่พบได้มากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 7-9 ปี รองลงมาคือ 25-34 ปี และ 10-14 ปี ตามลำดับ สำหรับจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยต่อแสนประชากรสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ ลำปาง ระยอง เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และอุตรดิตถ์ ตามลำดับ

          จากการตรวจวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าผู้ป่วยมากถึงร้อยละ 44 ป่วยจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1 อีกร้อยละ 38 เป็นเชื้อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และร้อยละ 18 เป็นเชื้อสายพันธุ์ A H3N2 ส่วนการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้น ควรฉีดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ระบุว่า วัคซีนสามารถป้องกัน รวมถึงบรรเทาอาการป่วยได้เพียงร้อยละ 62 เท่านั้น และผู้ที่ป่วยแล้วอาจกลับมาป่วยได้อีก หากเป็นการติดเชื้อคนละสายพันธุ์

          ประชาชนที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โทร. 0-2590 3159, 3238 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

Shares:
QR Code :
QR Code