เลิกบุหรี่ ดีอย่างไร

ที่มา:  หนังสือ เลิกเถอะ! เพราะสุขภาพไม่มีอะไหล่ซ่อม  โดย  (สสส.) , มูลนิธสร้างสุข ,  เลิกบุหรี่โทร  uitline 1600


เลิกบุหรี่ ดีอย่างไร thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อสูบบุหรี่นานวันเข้า กลับหมดสุขเพิ่มทุกข์ให้ดื้อต่อกัน  อีกทั้งต้องเพิ่มปริมาณและความอยากที่ไม่รู้จักจบสิ้น ประกอบกับพฤติกรรมความเคยชินจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ในที่สุดก็ต้องพ่ายให้กับใจตัวเอง  ทางการแพทย์นับว่า คุณติดบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง  จึงจำเป็นต้องบำบัด


 ประโยชน์ของการเลิกบุหรี่  นั้นดีอย่างไร


1.  20 นาที หัวใจเต้นช้าลง


2.  8 ชั่วโมง ระดับออกซเจนในเลือดจะคืนสู่ระดับปกติระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายจะลดลง


3. 1 วัน คาร์บอนไดออกไซด์ที่จับแน่นกับเม็ดเลือกแดงจะถูกขจัดออก ปอดเริ่มขจัดเสมหะและสิ่งสกปรกต่างๆออก โอกาสที่จะเกิดหรือเสียชีวิจากัวใจล้มเหลว


4. 2 วัน นิโคตินหมดจากร่างกายการรับรู้รสและกลิ่นจะดีขึ้นโอกาสเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจะลดลง


5. 2-12 สัปดาห์ การไหลเวียนของโลหิตไปสู่แขนขาดีขึ้น หายใจคล่องรู้สึกมีพลังกายมากขึ้น เดินได้เร็วนานขึ้น


6. 3 เดือน ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ความดันโลหิตลดลงสู่ระดับปกติ ในชาย ตัวอสุจิจะแข็งแรงขึ้นสู่ระดับปกติ ในหญิง  ภาวะการมีบุตรยากลดลง การทำหน้าที่ปอดเพิ่มขึ้นถึง 30% การออกกำลังกายจึงทำได้ง่ายขึ้น


7. 6 เดือน ปัญหาการไอลดลง การหายใจดีขึ้น ความเสี่ยงต่อปอดอักเสบลดลง


8. 1 ปี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง  เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ยังไม่เลิกบุหรี่


9. 5 ปี โอกาสเกิดโรคมะเร็งปอดหรือที่อื่นๆ และอัมพาตเท่ากับผู้ไม่สูบบุหรี่ ถ้ามีโรคเรื้อรัง สุขภาพทั่วไปจะดีขึ้น


10. 10 ปี ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดจะลดลงครึ่งหนึ่ง


11. 15 ปี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้มเหลวเท่ากับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่


หลายคนคงอยากเอาชนะใจตัวเอง หากเรามีจุดประสงค์ที่อยากมีสุขภาพที่ดีและอยากใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับครอบครัวนานๆ ขอให้มีจิตใจที่มั่นคงและเข้มแข็งนะคะ

Shares:
QR Code :
QR Code