เลิกบุหรี่ให้สำเร็จ ต้องหนีให้ไกลควันมือสอง

ชี้ในอาคารและในบ้าน  เป็นแหล่งควันที่สำคัญที่สุด

 

 

           การได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้เลิกสูบบุหรี่กลับไปสูบใหม่  แหล่งควันบุหรี่มือสองที่สำคัญที่สุดคือ ในอาคารและในบ้าน 

 

           ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยงานวิจัยของ           นพ.ซาห์บาซ  และคณะ จากหน่วยโรคปอด  มหาวิทยาลัยกาซิออสแมนปาซา  ตุรกี  ที่ทำการศึกษาผู้ที่มารับการรักษาเพื่อเลิกบุหรี่  169  คน  โดยให้เข้าโปรแกรมเลิกบุหรี่ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้ยาช่วยอดบุหรี่จนเลิกบุหรี่ได้  ในการติดตามผลการรักษาต่อมาพบว่า  68  คนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ  ในขณะที่  101  คนกลับไปสูบใหม่  การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  การได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้เลิกสูบบุหรี่กลับไปสูบใหม่  แหล่งควันบุหรี่มือสองที่สำคัญที่สุดคือ ในอาคารและในบ้าน  และหากมีภรรยาที่สูบบุหรี่ในบ้าน  โอกาสที่จะเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้จะเพิ่มขึ้น 2.8 เท่า  ผู้วิจัยเสนอให้ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเลิกสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการที่จะได้รับควันบุหรี่มือสองโดยเฉพาะในบ้าน

 

           สำหรับประเทศไทย  ในจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ทั้งสิ้น 10.86  ล้านคน  มีร้อยละ 16.28 หรือ 1.76 ล้านคน ที่เคยและพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่เลิกไม่สำเร็จ  และมีครัวเรือนไทย 7.3  ล้านครัวเรือนที่มีผู้สูบบุหรี่อย่างน้อยหนึ่งคนในบ้าน  มีคนไทยที่มีโอกาสได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน  15.89  ล้านคน คนไทยที่เลิกสูบบุหรี่จึงมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านในช่วงที่กำลังเลิกสูบบุหรี่  ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเลิกสูบไม่สำเร็จ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรี่ไม่สูบในบ้าน  โดยเฉพาะในช่วงที่มีสมาชิกคนอื่นในบ้านอยู่ในระหว่างที่พยายามจะเลิกสูบบุหรี่  ทางที่ดีควรจะชวนคนที่สูบบุหรี่ในบ้านเลิกสูบบุหรี่พร้อม ๆ กัน  ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้กำลังใจแก่กันแล้ว  ยังไม่เป็นตัวถ่วงที่จะทำให้คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่ไม่สำเร็จด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

update 28-11-51

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ