เลิกบุหรี่ด้วยบริการสายด่วน

โทร 1600 ช่วยคุณเลิกสูบได้

 

เลิกบุหรี่ด้วยบริการสายด่วน          “บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย”นั่นคือคำขวัญที่ประเทศไทยคิดขึ้นมาในกิจกรรมรณรงค์การงดหรือไม่สูบบุหรี่ เป็นคำขวัญประจำปี และสามารถใช้เตือนสติได้ตลอดไป

 

          จะต้องย้ำกันอีกสักกี่แสนกี่ล้านครั้งว่าบุหรี่มีพิษ นำภัยมาสู่ตัวผู้เสพหรือผู้สูบ ที่นอกจากจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น คือสตังค์ซื้อที่ครั้งหนึ่งซองหนึ่งก็เท่ากับค่ากับข้าวในครอบครัวหนึ่งมื้อทีเดียว ภัยที่บุหรี่นำเข้าตัวผู้สูบทีละเล็กทีละน้อยทำนองตายผ่อนส่งคือโรคภัยไข้เจ็บ

 

          โรคไอ โรคปอด โรคหัวใจ แล้วที่เห็นนอนทรมานอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ ก็คือถุงลมโป่งพอง

ที่สุดก็ไม่รอดจากการเสียชีวิตแต่ก่อนการเสียชีวิต ต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างคือครอบครัวที่จะต้องเสียเงิน เสียเวลามาดูแลคนที่กำลังถูกบุหรี่พ่นพิษใส่ทำร้ายเอาอย่างหนัก

 

          ก่อนจะเสียชีวิตคนสูบบุหรี่ได้ทำร้ายคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วย ก็คือควันบุหรี่ที่ถูกให้สมญานามว่า “ควันบุหรี่มือสอง” ที่มีพิษไม่แพ้ควันบุหรี่มือหนึ่งเอาเลย

 

          พิษภัยอันเกิดจากบุหรี่ทุกคนรู้สังคมไทยประสบพบเจอกันแทบทุกวี่ทุกวันไม่ต้องมานั่งอธิบายโทษภัยอะไรกันอีกแล้ว

 

          แต่ทำไมคนสูบบุหรี่ถึงยังไม่อาจจะหยุดหรือเลิกราไปได้ อย่างน้อยก็รู้ว่าบุหรี่ที่ตัวเองสูบพ่นควันออกมากำลังทำร้ายลูกๆ ทำร้ายภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆ นี่ไม่พูดถึงตัวเองก็กำลังถูกทำร้ายอย่างรุนแรงอยู่แล้ว

 

          แล้วถ้าใครเป็นนักสังเกตก็จะพบว่าคนสูบบุหรี่ไปยืนสูบตรงไหนก็มีแต่คนรังเกียจ เหมือนตัวประหลาด วันนี้พื้นที่ของคนสูบบุหรี่น้อยลงเข้าไปทุกทีๆไม่มีใครยินดีจะให้คนสูบบุหรี่มีที่ยืนเพราะให้ยืนแล้วนำภัย นำอันตรายไปสู่ใครจะอยากให้ที่ยืนสูบใกล้ๆ

 

          ที่คนสูบบุหรี่แล้วเลิกยากก็เพราะพิษร้ายของบุหรี่อย่างหนึ่งคือทำให้เสพติด ถ้าใจไม่แข็งพอเลิกลำบากด้วยความห่วงใยกันและกันของประชาชนคนไทยทั่วไปและหน่วยงานที่แสดงเจตนารมณ์ในการจะเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ให้คนสูบบุหรี่หยุดและเลิกให้ได้ด้วยความรักและห่วงใย มีกิจกรรมการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาคือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่กระทำทุกวิถีทางผ่านกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้วอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องกันมายาวนานและก็ดำเนินการต่อไปไม่มีหยุดด้วย

 

          สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายด้วยการสนับสนุนทุนในการดำเนินการรณรงค์ผ่านเงินสนับสนุนก็เป็นอีกทางหนึ่ง

 

          เวลานี้ได้สนับสนุนให้เครือข่ายต่างๆ จัดบริการหยุดหรือเลิกบุหรี่ผ่านสายด่วนอีกมากมายหลายช่องทางเช่น  เชิญชวนให้เลิกบุหรี่ด้วยบริการโทร 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่แห่งชาติ

 

          อยากย้ำให้คนทั่วไปได้รู้อีกสักหนถึงที่มาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี

 

          มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีทำหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุนประสานความร่วมมือ เพื่อให้คนไทยริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่จำกัดกรอบวิธีการและยินดีเปิดรับปฏิบัติการใหม่ๆที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง

 

          เป็นองค์กรด้านสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(World Health Assembly Resolution 12.8:Health Promotion and Health Life-Style)

 

          เอาว่า…วันนี้ย้ำถึงการชักชวนให้หยุดหรือเลิกบุหรี่ ใครที่สูบยังหาทางเลิกไม่ได้แม้แต่คำขอของลูกๆลองใช้บริการสายด่วนดูอาจจะตรงโฉลกกันก็ได้นะ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update: 11-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ