เร่งควบคุมโรควัณโรค หลังพบผู้ป่วยพุ่งสูง

กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดการปัญหาผู้ป่วยโรควัณโรคโดยเร็ว เพื่อลดผู้ป่วยรายเก่า และแนะนำให้ความรู้ผู้ป่วยรายใหม่ รวมถึงปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยา

น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของวัณโรค สาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกปีละกว่า 1,700,000 คน ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคในระดับรุนแรงคาดว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคทั้งรายเก่าและใหม่ประมาณ 11,000 คน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 86,000 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 9,800 คน กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งจัดการปัญหาให้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานและดื้อยารุนแรง ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาสิ้นเปลืองกว่าเชื้อวัณโรคทั่วไป 50-100 เท่า โดยองค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาสูงถึง 2,000 คน และอาจแพร่เชื้อชนิดนี้ได้ ปี 2556 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหา

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรคพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อวัณโรคง่ายในอดีต เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ติดสุรา โรคหอบหืด ขณะนี้สามารถควบคุมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีก 2 กลุ่มคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ ที่ข้อมูลทางการแพทย์ทั่วโลกระบุว่า กำลังมีแนวโน้มการติดเชื้อวัณโรคของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำ

สำหรับอาการของผู้ป่วยวัณโรคควรสังเกตุ คือ มีอาการไอเรื้อรังเกินนาน 2 อาทิตย์ มีไข้ต่ำในช่วงบ่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด ร่างกายผอมซีด ควรตรวจเสมหะ และเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาโดยด่วน จะได้ทันท่วงที

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code