เร่งขจัดแรงงานเด็ก5กลุ่ม

ที่มา :  เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


เร่งขจัดแรงงานเด็ก5กลุ่ม thaihealth


แฟ้มภาพ


รมว.แรงงานเดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานเด็ก เผยไทยคืบหน้ามากติด 1 ใน 17 ประเทศ


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดประจำปี 2560 โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาได้ประเมินระดับผลการดำเนินงานของประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากเป็น 1 ใน 17 ประเทศ จาก 132 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 5 ของประเทศอาเซียน


รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงยังคงมีนโยบายที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ต่อไป


อย่างไรก็ตาม ในรายงานการถอด สินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อที่มีเหตุผล เชื่อได้ว่าผลิตโดยการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็กบังคับ หรือแรงงานเด็กขัดหนี้ ประจำปี 2560 ยังระบุว่า มีสินค้าถูกขึ้นบัญชี 148 รายการ จาก 76 ประเทศ


สำหรับประเทศไทยมีสินค้า 5 รายการ ได้แก่ อ้อย เครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา และสื่อลามก ยังไม่ได้รับการถอดถอนจากบัญชีข้างต้น เนื่องจากสหรัฐเชื่อว่าประเทศไทยยังคงมีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในสินค้าที่ถูกกล่าวหา


พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประจำปี 2561 พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงคำสั่งกระทรวงแรงงาน ซึ่งเดิมมีโครงสร้างคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 3 คำสั่ง รวมเป็นคำสั่งเดียว ภายใต้ชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานเด็กบังคับหรือแรงงานเด็กขัดหนี้


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรงกับเด็กมากขึ้น ซึ่งอาจมาจากบุคคลภายในครอบครัว บุคคลที่เด็กรู้จัก ญาติที่ใกล้ชิดกับเด็ก หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2558 พบว่า มีเด็กถูกกระทำ 1.07 หมื่นคน แบ่งเป็นถูกกระทำทางด้านร่างกาย 2,470 คน ทางด้านอารมณ์ จิตใจ 638 คน ถูกกระทำทางเพศ 6,740 คน ถูกละเลยทอดทิ้ง 673 คน และถูกล่อลวงบังคับแสวงหาผลประโยชน์ 255 คน


อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยดังกล่าว กรมการแพทย์ นอกจากเน้นด้านการ ดูแลรักษาเด็กเหล่านี้และยังให้ความสำคัญเชิงป้องกัน โดยจัดกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี


นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า จากสถิติศูนย์พึ่งพิง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ ปี 2561 พบว่า มีเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง เข้ารับบริการ 109 คน แยกเป็น เด็กชาย 59 คน เด็กหญิง 50 คน มีเด็กอายุแรกเกิดถึง 1 ขวบ 80 คน รองลงมา อายุ 1-5 ขวบ 21 คน สำหรับประเภทการถูกกระทำรุนแรง พบว่า เลี้ยงดูไม่เหมาะสม ละเลย ทอดทิ้ง มีจำนวนมากที่สุด คือ 80 คน


ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และรัฐบาลไทยได้กำหนดให้เดือน พ.ย. เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code