เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

หัวข้อเรี่อง เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน


เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก  สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ


เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน thaihealth


“สวัสดีครับคือผมสงสัยว่าผมหายใจไม่อิ่มเหมือนกังวล มันเกี่ยวกับโควิดไหมครับกลัวมากๆไม่มีไข่ไม่มีน้ำมูก ครับ”


“มีอาการตัวสั่น ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม อ่อนแรง มีโอกาสเป็นโควิดหรือไม่. ( ไม่มีอาการไข้ ไอ )”


“คนมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ถ้าติดโควิด19 จะมีโอกาสรักษาหายหรือไม่ครับ อาการจะรุนแรงกว่าคนที่ไม่เป็นเบาหวานได้อย่างไรครับ”


นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเว็บไซต์กระทู้ดังในโลกออนไลน์ มีหลากหลายคำถามที่หลายคนยังสงสัย ถึงแม้บางคำถามจะได้รับคำตอบจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าชมกระทู้ อาจทำให้เจ้าของกระทู้คลายความสงสัยไปได้บ้าง แต่เชื่อแน่ว่าภายในใจก็ยังคงต้องการคำตอบที่ชัดเจนและเชื่อถือได้


ความรู้ เทคนิคการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในช่วงโควิด-19 กำลังระบาด เป็นกุญแจตัวเก่งที่จะนำพาให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและตื่นตัวกับการดูแลป้องกันตัวเองมากขึ้นจากเดิม จะสังเกตได้ว่าแต่ละจังหวัดมีมาตรการในการป้องกันเป็นอย่างดี แต่การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะเชื่อว่าหากเรามีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตน สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้


เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน thaihealth


สสส. เห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดทำชุดคู่มือดูแลตนเอง “สู้! โควิด ไปด้วยกัน” เพื่อสร้างความรู้ วิธีการดูแลตนเองแบบเข้าใจง่าย มุ่งหวังให้คนไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ดูแลตนเอง ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอย่างยั่งยืน


เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน thaihealth


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้จัดทำคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนในการสู้กับโควิด- 19 ทั้งในรูปแบบชุดคู่มือ และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ครอบคลุม ทั้งการติดต่อของโรค ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการป้องกันและรักษา เทคนิคการเลือกรับประทาน เลือกซื้อ การออกกำลังกาย และการดูแลสภาพจิตใจ จนไปถึงข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน กรณีพักอาศัยเพียงลำพัง อยู่ร่วมกับคนในครอบครัว และกรณีอยู่ในอาคารชุด


รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวต่อว่า  คู่มือสู้! โควิด ไปด้วยกัน  นำเสนอรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย ประชาชนสามารถเข้าใจและรู้จักการติดต่อของโควิด-19 รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดการติดเชื้อรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความเสี่ยงของเด็ก ผู้ป่วยโรคประจำตัว วิธีการป้องกันและรักษา หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่จะนำพาให้ "สู้" กับวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน . ดร.ประกาศิต กล่าว


ในชุดคู่มือประกอบไปด้วยเรื่องทำความรู้จักโควิด-19 และ เทคนิคดูแลตัวเอง สู้! โควิด ไปด้วยกัน โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น ติดโควิดหรือเปล่า เช็กสัญญาณและอาการได้ที่นี่  ใครบ้างที่เสี่ยงสูงติดโควิด-19 แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน ทำความเข้าใจเส้นทางการรักษาโควิด-19 และเทคนิคการดูแลตนเองสู้โควิดทั้งการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เป็นต้น


เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน thaihealth


หากคุณยังไม่เข้าใจหรือยังสงสัยว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในวิกฤตโควิด-19 นี้ สสส.ขอส่งต่อความรู้แบบเข้าใจง่ายๆ คือ คู่มือสู้! โควิด ไปด้วยกัน แก่ทุกๆท่าน  และเชื่อว่าคู่มือนี้จะนำพาทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด ไปด้วยกัน และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://resourcecenter.thaihealth.or.th/


แต่เดี๋ยวก่อน … มีคู่มือแล้วก็อย่าลืม ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะ^^


เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน thaihealth


เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน thaihealth


 


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code