เรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า

ที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

 

 เรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า

 

            เป็นครั้งแรกในอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขึ้นในวันที่ 17-19 ก.ย. 53 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำที่จัดต่อเนื่องกันมายาวนาน แต่ในปัจจุบัน การแข่งเรือมีเรื่องอบายมุขอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การพนันขันต่อ การดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มมึนเมา ทำให้บรรยากาศแห่งความดีงามลดน้อยเสื่อมถอยลงไป

 

 เรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า

 

ด้วยเหตุนี้เอง ทางเทศบาลตำบลเมืองคง และอำเภอราษีไศล จึงได้ร่วมกันจัดงานแข่งเรือปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้น เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนั้นไว้ โดยตลอดระยะเวลา 3 วันในการจัดงาน มีกิจกรรมการเดินรณรงค์ และแจกสติ๊กเกอร์ของเยาวชนภายในพื้นที่จัดงาน แม้ในวันแรกของการจัดงาน จะเกิดปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจาก มีซุ้มของหน่วยงานราชการมาจัดงาน และมีการดื่มสุรากันอย่างเปิดเผย ซึ่งได้แก้ปัญหาโดยการให้พิธีกรในงานช่วยประกาศรณรงค์ แจ้งเตือนว่าเป็นงานปลอดเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการจัดงาน 2 วันที่เหลือ ไม่พบว่ามีผู้ดื่มเหล้าภายในงานอีกเลย

 

 เรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า

 

            ปัญหาที่พบในการจัดงานครั้งนี้คือ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เพราะตลอดเวลาการจัดงาน มีเพียงการรณรงค์ของเยาวชนเท่านั้น ที่ทำให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานเกิดการรับรู้ว่า การแข่งขันเรือประเพณีในครั้งนี้ เป็นงานปลอดเหล้า แต่สำหรับทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้ให้ความสนใจเข้าไปตรวจตรา ตักเตือนผู้ที่กระทำผิดแต่อย่างใด คงต้องประสานความร่วมมือกันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงประชาคมจังหวัดด้วย

 

            ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงานประเพณีในครั้งต่อไปคือ ควรนำข้อมูล ผลที่ได้รับจากการจัดงานปลอดเหล้าเข้าที่ประชุมจังหวัด เพื่อผลักดันเป็นนโยบายจังหวัด และขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นๆ ที่มีการจัดงานแข่งเรือ เช่นเดียวกับ งานกาชาด และงานดอกลำดวน ที่สามารถทำให้งานปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

 

update: 29-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code