เรือนจำขอนแก่น คุมเข้ม’วัณโรค’พบผู้ป่วยพุ่ง11%

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


เรือนจำขอนแก่น คุมเข้ม'วัณโรค'พบผู้ป่วยพุ่ง11% thaihealth


แฟ้มภาพ


เรือนจำขอนแก่นห่วงวัณโรคในเรือนจำร่วมมือ รพ.ขอนแก่น คัดกรองผู้ต้องขัง 5 พันคน พบผู้ป่วยมีอัตราเพิ่มขึ้น 11% ขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นผู้ป่วยใหม่ 6% เร่งตรวจ-รักษาวัณโรค ป้องกันการแพร่ระบาด


นายวีรชัย เพ็ชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ร่วมจัดโครงการคัดกรองค้นหาอาการต้องสงสัยวัณโรคผู้ต้องขังในเรือนจำกลางขอนแก่น และทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ประจำปี 2560 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น


โดยโครงการคัดกรองผู้ต้องขังทั้ง สองแห่งนี้ได้มีการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองอาการเบื้องต้นทั้งหมด 4,777 คน เก็บเสมหะส่งตรวจ AFB ในกลุ่มเสี่ยงตามผลจากการสัมภาษณ์ 616 คน และถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ปอด และการตรวจเสมหะ ชนิดพิเศษในกลุ่มที่เสมหะไม่พบเชื้อ แต่ผลถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ปอดผิดปกติ


ทั้งนี้ จากการศึกษาอัตราการป่วยด้วยวัณโรคปอดในผู้ต้องขังทั้งสองแห่ง พบว่ามีอัตราสูงขึ้นในรอบ 1 ปี โดยพบ ความชุกของวัณโรคปอดในผู้ต้องขัง 11% ในขณะที่พบในเจ้าหน้าที่ของเรือนจำ 6% ในเรือนจำเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนที่เป็น ผู้ต้องขังเคยเป็นวัณโรคปอดมาก่อน มีถึง 32%  ดังนั้นการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม ประชากรกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะได้ช่วยให้ได้รับการรักษา การป่วยระยะเริ่มแรก ลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดอัตราการเสียชีวิต รวมทั้งลดปัญหาการดื้อยาวัณโรค

Shares:
QR Code :
QR Code