เรียนรู้ ดูชม…ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

featured

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดบ้าน สสส. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ “เรียนรู้ ดู ชม” แหล่งเรียนรู้สุขภาวะครบวงจร เปิดพื้นที่สาธารณะ บริการห้องสมุดสุขภาพออนไลน์สุดล้ำ นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาวะ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าร่วมกิจกรรม 1 แสนคน/ ปี ชูนวัตกรรม “อาคารสีเขียว” ประหยัดพลังงาน 30%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/qS83N6

Shares:
QR Code :
QR Code