เรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด

ที่มา: ‎มูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากมูลนิธิสยามกัมมาจล


เรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด thaihealthเรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด thaihealth


โครงการ “พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด” ณ พิพิธภัณฑ์เมืองน่าน นำทีมสมาชิกนักสืบสายน้ำเยาวชน ตำบลงอบ ร่วมสำรวจสายน้ำงอบ บริเวณต้นน้ำงอบ บ้านขุนน้ำลาด ดำเนินโครงการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.น่าน มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) สนับสนุนโดย‎มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (‎สสส.)


เรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด thaihealthเรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด thaihealth


โดยมีผู้ใหญ่ใจดีทีมวิจัยชาวบ้านขุนน้ำลาด ร่วมสำรวจและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงมีปราชญ์ชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมน้องๆเยาวชน กิจกรรมครั้งนี้น้องๆ ได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหา พันธุ์สัตว์น้ำ พืชอาหารริมน้ำ รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่


จากนั้นได้ร่วมกันทบทวนและสรุปบทเรียนการลงพื้นที่สำรวจต้นน้ำงอบ ทั้งในส่วนของสถานการณ์ ภัยคุกคาม ปริมาณน้ำ จำนวนลำห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำงอบ ซึ่งถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญของชุมชนตำบลงอบ ที่ได้ใช้น้ำจากลำน้ำงอบ ทั้งในส่วนของการใช้โยชน์จากน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการสร้างสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง

Shares:
QR Code :
QR Code