เริ่มหว่าน’เมล็ดปอเทือง’ หวังบานสะพรั่งใน’วันดินโลก’

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า


เริ่มหว่าน'เมล็ดปอเทือง' หวังบานสะพรั่งใน'วันดินโลก' thaihealth


แฟ้มภาพ


          มณฑลทหารบกที่ 24 หว่านเมล็ดพันธุ์ “ปอเทือง เหลืองอร่ามไปทั่วเมือง ดอกไม้สัญญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี หนึ่งในพระราชดำริการปรับปรุงดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้บานสะพรั่งช่วงวันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดิน


          ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานนำกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหาร ปลูกต้นปอเทือง จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 16 ไร่ ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน เนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก


          พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี ต้นปอเทือง นั้น เป็นต้นไม้ หนึ่งในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเรื่องการปรับปรุงดิน ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อแก้ความเป็นกรดให้แก่ดิน ทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพง และด้วยพระอัจฉริยภาพในการแนะนำด้านการเกษตร พระองค์ท่านได้ศึกษาพบว่า ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ การหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปี


          สำหรับต้นปอเทือง จะใช้เวลาเจริญเติบโตประมาณ 2 เดือน การทำกิจกรรมปลูกปอเทืองในวันนี้ จะทำให้ต้นปอเทืองไปออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่ 5 ธันวาคมพอดี ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน พร้อมทั้งให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน และเมื่อเมื่อต้นปอเทืองเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการแก้ไขปัญหาดิน ทุ่งปอเทืองแห่งนี้ยังเป็นจุดที่สวยมาก เหมาะแก่การถ่ายภาพอีกด้วย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code