เริ่มต้นชีวิตดีๆ ที่วัดศาลาแดง สระบุรี

เริ่มต้นชีวิตดีๆ ที่วัดศาลาแดง สระบุรี 

 

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระบุรี ได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดศาลาแดง (นอกจากวัดศรีบุรีรัตนาราม หรือวัดปากเพรียว ที่มีกิจกรรมบวชเนกขัมมะ และสวดมนต์ตามปกติ) ซึ่งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสระบุรี ที่ช่วงนี้มีงานกาชาดพอดี (งานกาชาดตั้งแต่ 24 ธ.ค.53 – 1 ม.ค.54)

 

            กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมสวดมนต์ การเล่นดนตรีสะล้อซอซึงของเยาวชน การสนทนากลุ่มประเด็นสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ดีอย่างไร และร่วมคิดรูปแบบการจัดงานปีหน้า เมื่อถึงเวลาสวดมนต์ข้ามปี พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดได้ลงสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มงคลสูตร และพระปริตรอื่นๆ ภายในโบสถ์ โดยประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันเป็นจำนวนมาก (มากกว่าปีที่แล้ว) ทั้งในโบสถ์ นอกโบสถ์ ซึ่งหลายคนได้ข้ามฟากมาจากงานกาชาดมาร่วมสวดมนต์ด้วย เมื่อสวดเสร็จแล้ว หลวงพ่อได้พานั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา และให้พรปีใหม่แก่ผู้มาร่วมงาน

 

เริ่มต้นชีวิตดีๆ ที่วัดศาลาแดง สระบุรี

 

            ในส่วนของงานกาชาด น้องๆ เยาวชนที่มาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ได้ถือโอกาสเดินถือป้ายรณรงค์และนำสติ๊กเกอร์รณรงค์งดเหล้าเข้าไปแจกภายในงานกาชาดด้วย ในด้านของการเฝ้าระวังพบว่า ภายในงานแม้จะไม่มีการจัดลานเบียร์มาเป็นเวลา 2 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่ามีร้านค้าที่จำหน่ายเหล้าเบียร์ให้แก่เยาวชนและผู้เข้ามาร่วมงานอยู่ประมาณ 4- 5 ร้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางเครือข่ายฯ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงพิษภัยและผลกระทบอันเกิดจากน้ำเมา รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันทำให้งานบุญ งานประเพณีของจังหวัดเป็นงานปลอดเหล้าต่อไป

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

update : 0401-54

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

Shares:
QR Code :
QR Code