เราจะค้นหาตัวเองได้อย่างไร

ที่มา : หนังสือ 10 เคล็ดลับ สร้างสุข  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


เราจะค้นหาตัวเองได้อย่างไร thaihealth


แฟ้มภาพ


การค้นหาตัวเองให้พบจะช่วยให้เรานำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราออกมาพัฒนาเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจได้


เราจะค้นหาตัวเองได้อย่างไร


1.หมั่นสังเกตตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ทบทวนดูว่าเราทำอะไรได้ดี เรียนรู้อะไรได้เร็ว


2.สอบถามจากคนที่รู้จักเราดี  ให้เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเราผ่านมุมมองของเขา


3.ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินตัวเองในด้านต่างๆ  เช่น ประเมินความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code