เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ “หมอหทัย” สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย

 

“ทพ.กฤษดา” ควงคู่ “นพ.สุปรีดา” เยี่ยม “นพ.หทัย” ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2556

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมนายแพทย์หทัย  ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ที่บ้านย่านถนนนางลิ้นจี่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อขอพรและขอคำแนะนำในการดำเนินงานต่อไป

 

สำหรับสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อปี 2537 เป็นองค์กรทางวิชาการที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรู้เท่าทันบุหรี่ พิษภัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากแผนการตลาดของบริษัทผู้ผลิต การเจาะตลาดผู้บริโภค ฯลฯ โดยมี นายแพทย์หทัย  ชิตานนท์ กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและลีกซึ้ง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรอนามัยโลก (who) และภาคีสุขภาวะ

ปัจจุบันสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ได้ดำเนินโครงการศึกษาวิชาการควบคุมยาสูบและการชี้แนะทางสื่อสำหรับนักวิชาการและนักวิจัย (สำนัก 1) เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบให้แก่นักวิชาการและนักวิจัยการควบคุมยาสูบ และนำความรู้นี้ไปประกอบการชี้แนะต่อสาธารณะจนเกิดความสำเร็จในการผลักดันนโยบายหลายเรื่องในการควบคุมยาสูบ

 

 

 

ที่มา : วรรณภา บูชา team content www.thaihealth.or.th

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code