เยี่ยมภาคี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และทีมงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

featured

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะเดินทางไปเยี่ยมภาคี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และทีมงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code