เยียวยากลุ่มเปราะบาง วิถีใหม่รู้เท่าทันโควิด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


เยียวยากลุ่มเปราะบาง วิถีใหม่รู้เท่าทันโควิด thaihealth


แฟ้มภาพ


การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาเกิดผลกระทบกับกลุ่มเด็กเปราะบางยากไร้ รวมถึงชุมชนและแรงงานข้ามชาติกว่า 200,000 คน หลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือสิ่งของจำเป็น พร้อมให้องค์ความรู้ในการป้องกันโควิด-19


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรคริสเตียน ทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัวและชุมชน งานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมมายาวนานเป็นปีที่ 46 ปัจจุบันมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัวและชุมชน ดำเนินการอยู่จำนวน 76 โครงการ ในพื้นที่ 42 จังหวัดในประเทศไทย มีเด็กในความอุปการะจำนวน 62,000 คน มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทำหน้าที่ประสานงานดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ในระดับหมู่บ้านรวมถึงชุมชนที่เด็กๆ อาศัยอยู่ โดยทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน ตลอดจนครอบครัวเป้าหมาย และเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการทำงาน


ล่าสุดมูลนิธิศุภนิมิตฯ เผยถึง "การดำเนินงานการตอบสนอง 90 วันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ โควิด-19" ซึ่งที่ผ่านมานั้นเกิดผลกระทบกับเด็กๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงกลุ่มเด็กเปราะบางยากไร้เหล่านี้ สถานการณ์ที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา จำเป็นต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ไม่ให้กลับมาระบาดในรอบที่สอง จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานตอบสนองและช่วยเหลือเด็กในความอุปการะ เด็กเปราะบางยากไร้ รวมถึงชุมชนและแรงงานข้ามชาติกว่า 200,000 คน ให้สามารถป้องกันตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็น เช่น หน้ากากอนามัยกว่า 300,000 ชิ้น สบู่เหลวล้างมือกว่า 67,000 ขวด เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อสำหรับชุมชนและพื้นที่ที่ขาดแคลน พร้อมผสานความร่วมมือด้วยการจัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์


ช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับชีวิตเด็กยากไร้ อีกจำนวนมาก หลายครอบครัวต้องเผชิญกับสภาวะและความฝันของเด็กๆ ที่อาจไม่ได้ไปต่อ เนื่องจากความยากลำบากที่ครอบครัวต้องตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องรายได้และอาชีพของพ่อแม่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต อาหารการกิน รวมถึงค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน-อ่านเขียนในช่วงเปิดเรียน จึงมุ่งเน้นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้เด็กและครอบครัวอิ่มท้องและอิ่มความรู้


โดยการส่งมอบนมกล่องกว่า 200,000 กล่อง ให้เด็กปฐมวัย และแจกจ่ายอาหาร ถุงยังชีพให้ครอบครัวของเด็กที่ได้รับผลกระทบกว่า 4,000 ชุด รวมไปถึงการมอบสื่อบ้านแห่งการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 23,000 ชุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กเตรียมพร้อมกลับเข้าสู่โรงเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ และดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเสริมเกราะความเข้มแข็งให้พร้อมต่อสู้กับไวรัสในการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 11,000 ชุด


ลักษณะของโครงการยังมุ่งเน้นการผสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมรวม 159 แห่ง เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ให้ตระหนักถึงการป้องกันและการปกป้องคุ้มครองเด็กในภาวะวิกฤต การร่วมมือในครั้งนี้ได้หน่วยงาน WHO กรมควบคุมโรค และมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดบริการสายด่วนโควิด 1422 เพื่อให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะ หรือหน่วยงาน STARFISH LABZ และ สสส. พัฒนาสื่อดิจิตอลส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 และการดูแลเด็กในภาวะวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้ง 16 องค์กร ทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรภาคประชาชน จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้เหล่านักแสดงและผู้มีชื่อเสียงอีกมากมาย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียง เพื่อสะท้อนความรู้สึกและความกังวลต่อสถานการณ์


ตลอด 90 วันที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ เดินหน้าดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัว เด็กเปราะบางยากไร้ ชุมชน และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว ชุมชน และดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ