เยาวชนเมืองคอน พลังขับเคลื่อนงดเหล้า-บุหรี่

ประชาคม จ.นครศรีธรรมราช จัดค่ายแกนนำเยาวชนคนทำงานบูรณาการ เหล้า/ บุหรี่ และอุบัติเหตุ เพื่อการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง

เยาวชนเมืองคอน พลังขับเคลื่อนงดเหล้า-บุหรี่

เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 54 ประชาคมงดเหล้า จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนที่มีจิตอาสาทำงานรณรงค์ลดเลิกเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ 2 วัน 1 คืน โดยจัดขึ้นที่ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านวังลุงหรือน้ำตกสองรัก ต.ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

มีจุดประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมให้แกนนำเยาวชนจิตอาสาที่ร่วมขบวนเป็นทีมงานรณรงค์ในพื้นที่โดยมีกระบวนการ 4 ประเด็น คือ การปรับทัศนคติสู่การทำงานอาสาอย่างเป็นทีม/ ทักษะการทำกระบวนการเบื้องต้น/ เทคนิคการคิดเชิงระบบสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานบูรณาการใน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี นายคณิต คุณโลก กำนันตำบลทอนหงส์ และเป็นประธานชมรมฯ ให้การต้อนรับ และให้กำลังใจการทำงานของแกนนำเยาวชน

นายสมชาย รอดตัว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทีมเครือข่ายฯ พูดคุยกันว่าเมื่อ มหาวิทยาลัยปิดภาคเรียน น่าจะมีค่ายเยาวชนเพื่อปรับแนวคิดสู่การทำงานรณรงค์งดเหล้าร่วมกัน ตนจึงประสานแกนนำนักศึกษาที่มีจิตอาสา และประสานเครือข่ายฯ พร้อมทั้งร่วมกับประชาคมฯ วางแผนการทำกระบวนการจึงจัดกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งเป้าหมายที่พวกเราวางไว้ คือพลังแกนนำเยาวชนสู่การขับเคลื่อนยึดพื้นที่ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่เพื่อปกป้องเยาวชน จ.นครศรีธรรมราช อย่างเช่นที่เราเคยผลักดันงานสารทเดือนสิบจนสวนทุ่งท่าลาดจัดงานปลอดเหล้าในปีนี้ และ พื้นที่ต่อไปคือ งานชักพระที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นายวรวุฒิ พุทธวงค์นายวรวุฒิ พุทธวงค์ ผู้ประสานงานประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า แกนนำนักศึกษาห่างหายจากการทำค่ายเยาวชนแบบกางเต้นนอนและทำอาหารกินเอง ซึ่งค่ายครั้งนี้ต้องการเน้นให้เห็นการจัดค่ายแบบทำเองแบบง่ายๆ และต้องอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องเพราะการขับเคลื่อนงานเราต้องทำด้วยใจต้องให้ทุกคนเป็นเจ้าของปัญหาหรือเจ้าของประเด็นการขับเคลื่อนจึงมีพลัง

 

ที่มา: ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.นครศรีธรรมราช

 

Shares:
QR Code :
QR Code